Zarząd Spółki


Kadencja na lata: 2021 – 2025

Prezes Zarządu Spółki Pierwszej Kadencji  – Bogna Narożna

 


Kompetencje organu:

  • Sprawy niezastrzeżone dla innych organów Spółki należą do kompetencji Zarządu.
  • Do obowiązków Zarządu należy w szczególności przedłożenie Zgromadzeniu Wspólników oraz Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności za ubiegły rok obrotowy sprawozdania o wydatkach w zakresie przewidzianym art. 17  ustawy o zasadach zarządzania.
  • Prezes Zarządu dokonuje jednoosobowo czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki. 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2021-08-04
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2021-08-04 10:27:30
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2022-08-22 12:12:43
Liczba wyświetleń 2903
Historia zmian ZOBACZ