Rejestr zmian


Tytuł dokumentu Opis zmiany Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja publiczna – rejestr wniosków publikacja wniosku wraz z odpowiedzią Joanna Klimek 2023-01-20 10:15:06
Struktura organizacyjna Aktualizacja schematu organizacyjnego Spółki Joanna Klimek 2023-01-11 15:18:42
Struktura organizacyjna Usunięcie załączników Schemat_organizacyjny_Spolki_01.01.2023.pdf, Joanna Klimek 2023-01-11 15:18:00
Struktura organizacyjna Dodanie załączników Joanna Klimek 2023-01-11 15:17:51
Struktura organizacyjna Dodanie załączników Joanna Klimek 2023-01-11 15:14:23
Struktura organizacyjna Usunięcie załączników Schemat_organizacyjny_Spolki_01.01.2023.pdf, Joanna Klimek 2023-01-11 15:14:17
Struktura organizacyjna Aktualizacja schematu organizacyjnego Spółki Joanna Klimek 2023-01-11 15:13:30
Struktura organizacyjna Dodanie załączników Joanna Klimek 2023-01-11 15:12:10
Struktura organizacyjna Usunięcie załączników SIM_KZN_Z_Schemat_organizacyjny_Spolki.pdf, Joanna Klimek 2023-01-11 15:11:53
Informacja publiczna – rejestr wniosków Publikacja wniosku o dostęp do inf. pub. wraz z odpowiedzią Joanna Klimek 2022-12-16 13:51:02
Informacja publiczna – rejestr wniosków Publikacja wniosku wraz odpowiedzią Joanna Klimek 2022-12-05 14:50:51
Rada Nadzorcza Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Joanna Klimek 2022-09-26 16:07:13
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Publikacja informacji nt. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Joanna Klimek 2022-09-16 14:04:40
Podstawa działalności Aktualizacja aktów prawnych Joanna Klimek 2022-09-12 09:15:16
Rejestry i ewidencje Aktualizacja spisu Joanna Klimek 2022-08-29 10:54:56
Informacja publiczna – rejestr wniosków Publikacja wniosków o dostęp do informacji publicznej wraz z odpowiedziami Joanna Klimek 2022-07-08 10:46:34
ZP.3.2022 Publikacja ogłoszenia o zamówieniu Joanna Klimek 2022-06-10 14:44:01
ZP.2.2022 Publikacja informacji o postępowaniu Joanna Klimek 2022-05-25 09:45:55
Dane Spółki Aktualizacja kapitału zakładowego Joanna Klimek 2022-05-17 11:20:30
ZP/KR.01.2022 Publikacja informacji o postępowaniu. Joanna Klimek 2022-05-16 09:09:34