Podstawa działalności


Podstawy prawne działania Spółki:

  • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (dalej „Ustawa o SIM”)
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości („Ustawa o KZN”)

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( „ustawa o zasadach zarządzania”)

  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

  • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2021-08-04
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2021-08-04 13:07:53
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2022-09-12 09:15:16
Liczba wyświetleń 1904
Historia zmian ZOBACZ