Przedmiot działalności


Cel Spółki:

Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami Ustawy o SIM.

 

Poza podstawowym celem Spółka może również: 

 • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
 • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; 
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki; 
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, które nie stanowią własności Spółki; 
 • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność; 
 • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu. 

 

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności są:

 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), 
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), 
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 • działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10),
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
 • przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), 
 • działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z), 
 • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  (PKD 66.19.Z),

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Bogna Narożna
Data wytworzenia 2021-08-04
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2021-08-04 11:43:29
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-06 10:07:59
Liczba wyświetleń 1635
Historia zmian ZOBACZ