Zamówienia publiczne


Nr zamówienia Nazwa zamówienia Data aktualizacji Status zamówienia
ZP.1.2024 Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami w Powidzu przy ul. Polnej 19 stycznia 2024 zakończone
ZO.1.2024 Inspektor nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Towarowej w miejscowości Kępno 09 stycznia 2024 zakończone
ZP.6.2023 Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego na przy ul. Towarowej w miejscowości Kępno 21 grudnia 2023 zakończone
ZP.5.2023 Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami w Powidzu przy ul. Polnej 21 grudnia 2023 zakończone
ZP.4.2023 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Pobiedziskach na działce nr ewid. 1/29, ark 26, obręb Pobiedziska, wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę 24 lipca 2023 zakończone
ZP.3.2023 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego dwusegmentowego przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wlkp. na działce nr ewid. 51/2 wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę 24 lipca 2023 zakończone
ZP.2.2023 Opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu, koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej I etapu inwestycji - zespołu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Obornikach 23 marca 2023 zakończone
ZP.3.2022 Opracowanie planu zagospodarowania terenu dla zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Melcera w Kaliszu na działkach nr ewid. 1/6, 1/7, 44/20/ 44/23 i części działki nr 6 (w trakcie podziału), kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę 10 czerwca 2022 zakończone
ZP.2.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej inwestycji przy ul. A. Asnyka w Strzelcach Krajeńskich 25 maja 2022 zakończone
ZP.1.2022 Opracowanie planu zagospodarowania terenu dla zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Melcera w Kaliszu na działkach nr ewid. 1/6, 1/7, 44/20/ 44/23 i części działki nr 6 (w trakcie podziału), kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę 16 maja 2022 zakończone
ZP.1.2021 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej inwestycji przy ul. Polnej w Powidzu 19 października 2021 zakończone