Platforma Zakupowa


Spółka SIM „KZN – Zachodni” sp. z o.o uruchomiła Platformę Zakupową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych.

Adres Platformy Zakupowej Spółki: platformazakupowa.pl/pn/simkzn-zachodni

Powyższa Platforma Zakupowa jest stroną internetową prowadzonego postępowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) i służyć będzie publikacji dokumentów zamówienia (w tym m.in. SWZ), ogłoszeń w sprawie zamówienia publicznego, zawiadomień, informacji i oświadczeń adresowanych do wszystkich Wykonawców a także komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Instrukcje dla Wykonawców związane z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej można znaleźć na stronie: platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zapraszamy wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do śledzenia strony Platformy Zakupowej Spółki.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2021-08-04
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2021-08-04 13:59:10
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2022-08-16 14:19:49
Liczba wyświetleń 1837
Historia zmian ZOBACZ