Rada Nadzorcza - wersja archiwalna


Kadencja na lata: 2021  – 2023

Skład Rady Nadzorczej Pierwszej Kadencji:

 1. KZN – Przemysław Zatylny (do 29.12.2021 r.) / Marek Nowakowski (od 02.02.2022 r.) – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. KZN – Przemysław Franczak (do 29.12.2021 r.) / Małgorzata Pietraszko-Banasiak (od 14.02.2022 r. do 05.09.2023 r.) / Tadeusz Chruszczyk (od. 14.09.2023 r.)
 3. KZN – Grzegorz Mickiewicz (do 29.12.2021 r.) / Bartosz Sokołowski (od 14.02.2022 r.)..
 4. Gmina Czempiń – Maciej Ławrynowicz (do 25.08.2021 r.) / Bartosz Kobus (od 26.08.2021 r. do 08.05.2023 r.)
 5. Gmina Kargowa – Hanna Walotka – Sekretarz
 6. Gmina Kępno – Jan Bronś
 7. Gmina Miasto Gniezno – Michał Powałowski
 8. Gmina Miasto Kalisz – Katarzyna Suszyńska
 9. Gmina Miasto Konin – Sebastian Łukaszewski
 10. Gmina Międzyrzecz – Grzegorz Rydzanicz
 11. Gmina Oborniki – Jacek Ignaczak
 12. Gmina Pobiedziska – Jacek Ślusarek
 13. Gmina Powidz – Eryk Kosiński (do 31.05.2022 r.) / Tomasz Ludwicki (od 01.06.2022 r.)
 14. Gmina Słubice – Kazimierz Góra
 15. Gmina Strzelce Krajeńskie – Tomasz Wojcieszyński (do 16.12.2021 r.) / Mateusz Karkoszka (od 17.12.2021 r.)
 16. Gmina Środa Wlkp. – Leszek Gawarecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 17. Gmina Świebodzin – Katarzyna Kilian-Kowerko

 


Kompetencje organu:

Do obowiązków Rady Nadzorczej, poza stałym nadzorem nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności lub innymi obowiązkami przewidzianymi prawem, należą w szczególności:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za mijający rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

 • ocena wniosku o pokrycie straty;

 • wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości nieprzekraczającej 300 000 zł i nie niższej niż 100 000 zł, które  nie zostało ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo–finansowym;

 • wyrażanie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w art. 17 ust. 2 i 3 ustawy o zasadach zarządzania;

 • uchwalanie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki;

 • opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników;

 • zaopiniowanie projektu planu rzeczowo–finansowego,

 • ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki wraz z określeniem wynagrodzenia członków Zarządu,

 • delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich obowiązków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,

 • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;

 • udzielanie Zgromadzeniu Wspólników rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu;

 • uchwalenie regulaminu Zarządu Spółki.