Opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu, koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej I etapu inwestycji - zespołu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Obornikach - wersja archiwalna


Szczegóły zamówienia dostępne na Platformie Zakupowej Spółki.